#860202

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

   Η Σύγκλητος Επιστημονικών Συμβούλων της Ακαδημίας, αποτελεί μια εξειδικευμένη γνωμοδοτική και συμβου-λευτική ομάδα, αποτελούμενη από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους και αξίας σε διάφορους γνωστικούς επιστημονικούς τομείς, η οποία έχει ως σκοπό από κοινού να συμβάλει στην δημιουργία και αξιολόγηση των δράσεων της Ακαδημίας για την αποτελεσματική και επιτυχημένη της λειτουργία. Τα μέλη της Συγκλήτου παρέχουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών και στόχων της Ακαδημίας, προτεί-νοντας, οργανώνοντας και σχεδιάζοντας στρατηγικές επιλογές επιστημονικών και πολιτιστικών αντικειμένων έρευνας και μελέτης αλλά και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες εποπτείας και λειτουργίας των τμημάτων της ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των σπουδών τους. Η ιδιότητα μέλους της Συγκλήτου Επιστημονικών Συμβούλων, αποτελεί τίτλο τιμής και αξίας, ο οποίος και απονέμεται από την Διοίκηση της Ακαδημίας σε πρόσωπα ειδικής μόρφωσης, επιστημονικής και καλλιτεχνικής δράσης, ως ελάχιστη αναγνώριση σε ανθρώπους άξιους και ικανούς που η παρουσία τους είναι ωφέλιμη και παραγωγική στη κοινωνία της Καστοριάς.


....................................................................................................................................................................... 

                                                                                               ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Πρόεδρος της Ακαδημίας &
Διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου
    Γεννήθηκε στη Καστοριά το 1985. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΑΤΕΙ Ηπείρου, της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών και κάτοχος των πτυχίων Αρμονίας, Αντίστιξης, Ενοργάνωσης Μπάντας καθώς και διπλωματούχος σολίστ στο μουσικό όργανο τρομπέτα, της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών Ωδειακής Εκπαί-δευσης. Επίσης, είναι τελειόφοιτος σπουδαστής μεταπτυχιακού επιπέ-δου με αντικείμενο «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνο-λογίες», του ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και τριτοετής σπουδαστής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας του ίδιου ΑΤΕΙ.
      Κατά καιρούς έχει διδάξει στην α' βάθμια και β' βάθμια εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικός μουσικής, έχει διευθύνει κλασικά και παραδοσιακά σύνολα ελληνικής μουσικής, έχει διατελέσει αρχιμουσικός σε φιλα-ρμονικές αλλά και έχει συνεργαστεί με πολιτιστικούς συλλόγους και καλλιτεχνικούς οργανισμούς σε ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης και εκπαίδευσης. Ενασχολείται συστηματικά με την έρευνα και καταγραφή της νεώτερης τοπικής ιστορίας και λαογραφίας της Καστοριάς και παρα-δίδει διαλέξεις ιστορικού περιεχομένου συμμετέχοντας ως εισηγητής σε συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώ-σεις εντός και εκτός Καστοριάς.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ε-mail: kastorian@rocketmail.com - Κιν: 6946340364

........................................................................................................................................................................


Επιστημονικός Σύμβουλος
Διοίκησης & Πολιτιστικής Διαχείρισης
         Δρ. ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
     Γεννήθηκε στη Καστοριά το 1951. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επι-χειρήσεων του Κρατικού Πανεπιστημίου του Λιντς της Αυστρίας, κάτο-χος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρή-σεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης καθώς και διδά-κτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θε-σσαλίας. Έχει διατελέσει διευθυντής της ΓΕΟΚ και της ΕΔΗΚΑ ΑΕ καθώς και λογιστής στον Δήμο Αγίας Τριάδος του Ν. Καστοριάς.
     Από το 2007, διδάσκει στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του παραρτήματος Καστοριάς και μεταγενέστερα στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στη Κοζάνη, έχοντας σήμερα τον βαθμό του επίκουρου καθηγητή. Έχει αξιόλογο συγγραφικό έργο με πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχή ως εισηγητής σε πολλά συνέδρια και ημερίδες καθώς και πολλές και σημαντικές συνε-ργασίες με κρατικούς και επαγγελματικούς φορείς ως σύμβουλος στον κλάδο της γούνας. Ασχολείται συστηματικά με την έρευνα και κατα-γραφή της ιστορίας της ελληνικής γουνοποιίας και έχει εκδώσει σχετικά πονήματα για τον κλάδο της καστοριανής γουνοποιίας.   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ε-mail: pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr - Κιν: 6937285914
                                 
........................................................................................................................................................................
                                                          

Επιστημονική Σύμβουλος
Επόπτρια Εργαστηρίου Φιλοσοφίας
          ΑΝΔΡΕΑΔΗ Α. ΧΑΡΑ   
   Γεννήθηκε στη Καστοριά το 1981. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του ΑΠΘ καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στη «Φιλοσοφία της Οικονομίας και της Πολιτικής της Κοινής Γνώμης» του Πανεπιστημίου East Anglia, στην Αγγλία.  Επίσης, έχει πραγματοποιήσει μουσικές σπουδές και είναι κάτοχος του Πτυχίου Αρμονίας. Έχει συμμετέχει στην οργάνωση ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα της Synapse Productions και μετέφρασε στην αγγλική γλώσσα το βιβλίου ‘Στάχτες και δάκρυα στη λίμνη’ του Θ. Παπαστρατή. Έχει διατελέσει επιστημονική συνεργάτιδα του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στη Καστοριά και του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και την Οικονομία στα Γρεβενά καθώς και αναπληρώτρια στην α’βάθμια και β’ βάθμια εκπαίδευση στα μαθήματα της μουσικής και της λογοτεχνίας. Έχει διατελέσει διερμηνέας της NAFA στα σεμινάρια μόδας της διεθνής έκθεσης γούνας και είναι γνώστρια 3 ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά).
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ε-mail: andreadi_hara@yahoo.gr - Κιν: 6934326181
 .......................................................................................................................................................................

        
Επιστημονικός Σύμβουλος
H/Y & Δικτύων
        ΓΚΑΓΚΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
      Γεννήθηκε στη Καστοριά το 1975.  Είναι απόφοιτος του πανεπιστη-μίου του Essex της Αγγλίας με ειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα των Η/Υ ως Μηχανικός. Εργάστηκε επί σειρά ετών σε ερευνητικά κέντρα τηλεπικοινωνιών σημαντικών εταιρειών σε όλο τον κόσμο, ειδικότερα στη Oy L M Ericsson Ab Telecom R&D της Σουηδίας, Φιλανδίας, Καναδά και ΗΠΑ, στη Process Technology Optimisation Consulting Ltd, του Ηνωμένου Βασίλειου και τη ComSys AEE στην Ελλάδα, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία. Επίσης, έχει διατελέσει Εργαστηριακός και Επιστημονικός Συνεργάτης στα Τμήματα Διεθνούς Εμπορικού και Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Καστοριάς. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας της Αγγλίας και έχει συμμετάσχει επί σειρά ετών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες εργασίες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ε-mail: george.gkagkas@gmail.com - Κιν: 6974908004
.......................................................................................................................................................................                                                                                          

Επιστημονική Σύμβουλος
Μουσικολογικής Έρευνας και Μουσικής Εκπαίδευσης
       ΚΟΠΙΔΑΚΗ Ι. ΑΡΙΑΔΝΗ
     Γεννήθηκε στη  Νάουσα, καταγώμενη από την Κρήτη,  όπου  ολοκλή-ρωσε  την  εγκύκλια λυκειακή της μαθητεία, ακολουθώντας στη συνέχει-α μουσικές σπουδές στην μουσική παιδαγωγική και το πιάνο. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπι-στημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη με ειδίκευση στην μουσική παιδαγωγική. Με την αποφοίτησή της το 2009 παρουσίασε την ενδια-φέρουσα διπλωματική της εργασία με θέμα «Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Shinichi Zuzuki». Είναι κάτοχος των μουσικών πτυχίων Αρμονίας και Αντίστιξης της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών Ωδειακής Εκπαίδευσης, με πλούσιο ενεργητικό στη διδασκαλία της μουσικής, θεωρητικής και ενόργανης, σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές καθώς και στη α’ βάθμια ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός μουσικής αγωγής. Επίσης, ενασχολείται με το κλασικό και έντεχνο ελληνικό τραγούδι συμμετέ-χοντας ως τραγουδίστρια σε μουσικά σύνολα, ορχήστρες και χορωδίες με πολύ καλή απόδοση και κριτικές ενώ τα τελευταία δύο χρόνια συνεχί-ζει τις σπουδές της στην Βυζαντινή Μουσική και δίνοντας καλλιτεχνικές εμφανίσεις με την Χορωδία των Ιεροψαλτών Καστοριάς «Ιωάννης Κου-κουζέλης».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ε-mail: ariadnicopy@hotmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου