#860202

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Λεωνίδα Θ. Πουλιόπουλου: Διδακτορική διατριβή - Εταιρική κοινωνική ευθύνη ως παράγων υπεραξίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον         του Δρ. Λεωνίδου Πουλιόπουλου, Οικονομολόγου-Καθηγητή εφ. του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
          e-mail: pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

    Το θέμα της παρούσας διατριβής αναφέρεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως παράγοντα υπεραξίας, τόσο για την επιχείρηση, όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον. Σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά άσκησης ΕΚΕ, τόσο στις αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις όσο και στις ξένες που δραστηριοποιούνται στην ελλαδικό χώρο. Πιο συ-γκεκριμένα, οι επιμέρους βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν οι εξής πέντε : 
α) να ερευνηθούν οι αντιλήψεις των στελεχών για τα οφέλη και την υπεραξία της ΕΚΕ. β) ποιές είναι οι αντιλήψεις των στελεχών για τη θεσμοθέτηση της ΕΚΕ. γ) σε πoιό βαθμό επηρεάζει η δομή ή δραστηριότητα μιας επιχείρησης τις αντιλήψεις των στελεχών για την εφαρμογή της ΕΚΕ. δ) εάν θα πρέπει και από ποιόν θα πρέπει να αξιολογούνται οι επιχειρήσεις. ε) σε ποια πεδία άσκησης ΕΚΕ δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα οι επιχειρήσεις.

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Leonidas Pouliopoulos, Theofilos Pouliopoulos: Fur sales in Greece (The Journal of Economic Sciences, V. 71, #2014, pp. 119-125          του Δρ. Λεωνίδου Πουλιόπουλου, Οικονομολόγου-Καθηγητή εφ. του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
          e-mail: pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

           Δημοσιεύθηκε στo THE JOURNAL OF ECONOMIC SCIENCES: THEORY AND PRACTICE, 
         V.71, #1, 2014, pp. 120-126

Pouliopoulos Leonidas
PhD Lecturer, Technological Institute Western Macedonia, Kozani, Greece

Pouliopoulos Theofilos
MBA Ternopil National Economic University, Ukraine
Received 10 January 2014; accepted 26 May 2014; published online 15 July 2014

      Abstract
     In this paper is presented a brief report of the evolution of fur trade through the ages. We mention the reasons that led to the creation of the legend for the fur makers of Kastoria and Siatista. After the collapse of the Soviet Union and the emerge of new markets for furs, we analyze the efforts western Macedonian furriers made to implement new ways to dispose furs, similar with the auctions Denmark, Finland, North America etc. In the conclusions part, we present our proposals on how furriers can sell finished and semi-finished furs in the best and most efficient way.
Keywords: Fur, system of codes, furrier, Kastoria/Siatista, semi-finished product, final product JEL Classification Codes: L67

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Έναρξη λειτουργίας Φιλοσοφικού Τμήματος της Ακαδημίας. Καστοριά, Hotel Kastoria 18/10/2014


      Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17.30, στον χώρο διαλέξεων του Hotel Kastoria, πραγματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας του Φιλοσοφικού Τμήματος της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς «ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν φίλοι και υποστηρικτές της Ακαδημίας, στηρίζοντας ηθικά την πρωτότυπη και καινοτόμα πρωτοβουλία της να διαδώσει τις αρετές και τη γνώση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στους πολίτες της Καστοριάς. Μεταξύ αυτών παρέστησαν οι εξής: Νίνα και Δώρα Χαρίτωνος, Παύλος Φωτιάδης, Ευανθία Σιστοβάρη, Δέσποινα Ασμακίδου, Ζήσης Τζηκαλάγιας, Μαρούλα Γκαμπέση, Γιώργος Τσιάγγας, Αθανάσιος Παράσχος, Γιώργος Ντίνας και άλλοι.
     Την τέλεση του Αγιασμού πραγματοποίησε ο σεβάσμιος πάτερ Χρήστος Μεσημέρης ενώ στην συνέχεια εκφωνήθηκε λόγος από τον πρόεδρο της Ακαδημίας κ. Ιωάννη Τσακιρίδη, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του τμήματος, ο οποίος είναι ο εξής:

        Καστοριά, 18 Οκτωβρίου 2014
        Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλοι και φίλες της Ακαδημίας Γραμμάτων και    
       Τεχνών Καστοριάς «ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ».

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Λεωνίδα Θ. Πουλιόπουλου: Γούνα Τουρισμός και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)του Δρ. Λεωνίδου Πουλιόπουλου, Οικονομολόγου-Καθηγητή εφ. του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
 e-mail: pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

        Το τι σημαίνει γούνα και τουρισμός λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουν, το τι σημαίνει όμως ΕΚΕ, ένας όρος που ακούγεται στην ΕΛΛΑΔΑ την τελευταία δεκαετία, ίσως το γνωρίζουν πολύ λίγοι, αλλά στη πρακτική του εφαρμογή είναι μία πάρα πολύ παλιά πρακτική που χάνεται στα βάθη των αιώνων.
      Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι, οι χορηγίες, οι ευεργεσίες,  οι φιλανθρωπίες και ά-λλες πράξεις κοινωνικής ευαισθησίας, δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο. Ήδη στον ελλαδικό χώρο ο θεσμός της χορηγίας  της ευεργεσίας και άλλων κοινωνικών πράξεων υπέρ του κοινωνικού συνόλου είναι γνωστά από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι ολυμπιακοί αγώνες που διεξάγονταν στον ελλαδικό χώρο από τον 7ον αιώνα π.Χ. γινότανε με την βοήθεια χορηγών και χορηγιών. Η Εθνική παλιγγενεσία και η ανασυγκρότηση του Ελληνικού κράτους δεν έγινε ερήμην ευεργετών και δωρητών. Επομένως η ΕΚΕ όπως την γνωρίζουμε στην σημερινή της μορφή, πέρασε πολλά στάδια εξέλιξης, για να φθάσει έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα.
       Ίσως διερωτηθούν κάποιοι και τι σχέση μπορεί να έχει η γούνα με τον τουρισμό, και τα δύο μαζί με την ΕΚΕ, και γενικά με την ηθική των επιχειρήσεων; Φυσικά η ηθική και  περισσότερο η ηθική των επιχειρήσεων είναι ένα σπάνιο μεν στις μέρες μας χαρακτηριστικό γνώρισμα, αλλά από την άλλη ζητούμενο και  απαίτηση τόσο από την κοινωνία όσο και την πολιτεία. 
      Για να δούμε λοιπόν πως συνδέεται η ΕΚΕ με τις επιχειρήσεις της γούνας,  του τουρισμού και όχι μόνο; Σ’ αυτό το σημείο λοιπόν θα πρέπει να διατυπώσουμε κάποιους ορισμούς.