#860202

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Εισήγηση του Ιωάννη Τσακιρίδη: «Αποχρώσεις του καστοριανού γλωσσικού ιδιώματος και ταυτότητες στον αστικό χώρο». Κοζάνη, 30/11/2014


Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Επιστημόνων
 Δυτικής Μακεδονίας ''Νικόλαος Κασομούλης''
Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θεματική: Γλώσσα. Κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού

Κοζάνη, 28-30 Νοεμβρίου 2014
Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης

Περιλήψεις συνεδρίου:


Αξιολόγηση συνεδρίου:

Κοζάνη, 30 Νοεμβρίου

Εισηγητής: Ιωάννης Τσακιρίδης,
                         μουσικολόγος του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού

         Εισήγηση: Αποχρώσεις του καστοριανού γλωσσικού ιδιώματος και ταυτότητες στον αστικό χώρο

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Λεωνίδα Θ. Πουλιόπουλου: Διδακτορική διατριβή - Εταιρική κοινωνική ευθύνη ως παράγων υπεραξίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον         του Δρ. Λεωνίδου Πουλιόπουλου, Οικονομολόγου-Καθηγητή εφ. του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
          e-mail: pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

    Το θέμα της παρούσας διατριβής αναφέρεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως παράγοντα υπεραξίας, τόσο για την επιχείρηση, όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον. Σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά άσκησης ΕΚΕ, τόσο στις αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις όσο και στις ξένες που δραστηριοποιούνται στην ελλαδικό χώρο. Πιο συ-γκεκριμένα, οι επιμέρους βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν οι εξής πέντε : 
α) να ερευνηθούν οι αντιλήψεις των στελεχών για τα οφέλη και την υπεραξία της ΕΚΕ. β) ποιές είναι οι αντιλήψεις των στελεχών για τη θεσμοθέτηση της ΕΚΕ. γ) σε πoιό βαθμό επηρεάζει η δομή ή δραστηριότητα μιας επιχείρησης τις αντιλήψεις των στελεχών για την εφαρμογή της ΕΚΕ. δ) εάν θα πρέπει και από ποιόν θα πρέπει να αξιολογούνται οι επιχειρήσεις. ε) σε ποια πεδία άσκησης ΕΚΕ δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα οι επιχειρήσεις.

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Leonidas Pouliopoulos, Theofilos Pouliopoulos: Fur sales in Greece (The Journal of Economic Sciences, V. 71, #2014, pp. 119-125          του Δρ. Λεωνίδου Πουλιόπουλου, Οικονομολόγου-Καθηγητή εφ. του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
          e-mail: pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

           Δημοσιεύθηκε στo THE JOURNAL OF ECONOMIC SCIENCES: THEORY AND PRACTICE, 
         V.71, #1, 2014, pp. 120-126

Pouliopoulos Leonidas
PhD Lecturer, Technological Institute Western Macedonia, Kozani, Greece

Pouliopoulos Theofilos
MBA Ternopil National Economic University, Ukraine
Received 10 January 2014; accepted 26 May 2014; published online 15 July 2014

      Abstract
     In this paper is presented a brief report of the evolution of fur trade through the ages. We mention the reasons that led to the creation of the legend for the fur makers of Kastoria and Siatista. After the collapse of the Soviet Union and the emerge of new markets for furs, we analyze the efforts western Macedonian furriers made to implement new ways to dispose furs, similar with the auctions Denmark, Finland, North America etc. In the conclusions part, we present our proposals on how furriers can sell finished and semi-finished furs in the best and most efficient way.
Keywords: Fur, system of codes, furrier, Kastoria/Siatista, semi-finished product, final product JEL Classification Codes: L67

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Έναρξη λειτουργίας Φιλοσοφικού Τμήματος της Ακαδημίας. Καστοριά, Hotel Kastoria 18/10/2014


      Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17.30, στον χώρο διαλέξεων του Hotel Kastoria, πραγματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας του Φιλοσοφικού Τμήματος της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς «ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν φίλοι και υποστηρικτές της Ακαδημίας, στηρίζοντας ηθικά την πρωτότυπη και καινοτόμα πρωτοβουλία της να διαδώσει τις αρετές και τη γνώση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στους πολίτες της Καστοριάς. Μεταξύ αυτών παρέστησαν οι εξής: Νίνα και Δώρα Χαρίτωνος, Παύλος Φωτιάδης, Ευανθία Σιστοβάρη, Δέσποινα Ασμακίδου, Ζήσης Τζηκαλάγιας, Μαρούλα Γκαμπέση, Γιώργος Τσιάγγας, Αθανάσιος Παράσχος, Γιώργος Ντίνας και άλλοι.
     Την τέλεση του Αγιασμού πραγματοποίησε ο σεβάσμιος πάτερ Χρήστος Μεσημέρης ενώ στην συνέχεια εκφωνήθηκε λόγος από τον πρόεδρο της Ακαδημίας κ. Ιωάννη Τσακιρίδη, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του τμήματος, ο οποίος είναι ο εξής:

        Καστοριά, 18 Οκτωβρίου 2014
        Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλοι και φίλες της Ακαδημίας Γραμμάτων και    
       Τεχνών Καστοριάς «ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ».

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Λεωνίδα Θ. Πουλιόπουλου: Γούνα Τουρισμός και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)του Δρ. Λεωνίδου Πουλιόπουλου, Οικονομολόγου-Καθηγητή εφ. του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
 e-mail: pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

        Το τι σημαίνει γούνα και τουρισμός λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουν, το τι σημαίνει όμως ΕΚΕ, ένας όρος που ακούγεται στην ΕΛΛΑΔΑ την τελευταία δεκαετία, ίσως το γνωρίζουν πολύ λίγοι, αλλά στη πρακτική του εφαρμογή είναι μία πάρα πολύ παλιά πρακτική που χάνεται στα βάθη των αιώνων.
      Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι, οι χορηγίες, οι ευεργεσίες,  οι φιλανθρωπίες και ά-λλες πράξεις κοινωνικής ευαισθησίας, δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο. Ήδη στον ελλαδικό χώρο ο θεσμός της χορηγίας  της ευεργεσίας και άλλων κοινωνικών πράξεων υπέρ του κοινωνικού συνόλου είναι γνωστά από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι ολυμπιακοί αγώνες που διεξάγονταν στον ελλαδικό χώρο από τον 7ον αιώνα π.Χ. γινότανε με την βοήθεια χορηγών και χορηγιών. Η Εθνική παλιγγενεσία και η ανασυγκρότηση του Ελληνικού κράτους δεν έγινε ερήμην ευεργετών και δωρητών. Επομένως η ΕΚΕ όπως την γνωρίζουμε στην σημερινή της μορφή, πέρασε πολλά στάδια εξέλιξης, για να φθάσει έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα.
       Ίσως διερωτηθούν κάποιοι και τι σχέση μπορεί να έχει η γούνα με τον τουρισμό, και τα δύο μαζί με την ΕΚΕ, και γενικά με την ηθική των επιχειρήσεων; Φυσικά η ηθική και  περισσότερο η ηθική των επιχειρήσεων είναι ένα σπάνιο μεν στις μέρες μας χαρακτηριστικό γνώρισμα, αλλά από την άλλη ζητούμενο και  απαίτηση τόσο από την κοινωνία όσο και την πολιτεία. 
      Για να δούμε λοιπόν πως συνδέεται η ΕΚΕ με τις επιχειρήσεις της γούνας,  του τουρισμού και όχι μόνο; Σ’ αυτό το σημείο λοιπόν θα πρέπει να διατυπώσουμε κάποιους ορισμούς.

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Γιώργου Τ. Αλεξίου: ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «Νεστόριο. Ένα παράθυρο στο χθες και σήμερα του Νεστορίου», του Κώστα Σουλτανίδη. Έκδοση 2014

Το εμπροσθόφυλλο του παρουσιαζόμενου βιβλίου
      ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
          του Γιώργου Τ. Αλεξίου, συνταξιούχου Δάσκαλου και Σχολικού Σύμβουλου
          e-mail: kpgerma@gmail.com – blog: http://fos-kastoria.blogspot.gr

  Ένα καλαίσθητο και πολύ ενδιαφέρον βιβλίο - λεύκωμα μεγάλου σχήματος (33 Χ 23 εκ.), με τον τίτλο «Νεστόριο. Ένα παράθυρο στο χθες και σήμερα του Νεστορίου», που διαθέτει έγχρωμα σκληρά εξώφυλλα κι έχει 170 σελίδες, τυπώθηκε και κυκλοφόρησε κατά το παρόν έτος 2014. Συγγραφέας του είναι ο ρέκτης Νεστορίτης κ. Κώστας Σουλτανίδης, που είναι πολύ γνωστός και λίαν αγαπητός στους κατοίκους του Δήμου Νεστορίου και γενικότερα της περιφέρειας Καστοριάς.

Λεωνίδα Θ. Πουλιόπουλου: Ανθεί η οικονομία της γούνας και χάνεται το στίγμα της


      του Δρ. Λεωνίδου Πουλιόπουλου, Οικονομολόγου-Καθηγητή εφ. του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
           e-mail: pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

           Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΟΔΟΣ» Καστοριάς στις 28 Φεβρουαρίου 2013, αρ. φύλλου 681

     Έτσι κάπως τιτλοφορείται ένα άρθρο της γερμανικής εφημερίδας : Frankfurter Allgemeine Zeitung. Όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ ότι την αγορά της γούνας την έσωσε η ρωσική αγορά μετά την κατάρρευση των καθεστώτων τους. Στη συνέχεια έχουμε την ανάπτυξη της αγοράς της Κίνας, η οποία ακολουθεί τον δικό της δρόμο, που μπορεί μεν κάποιους προς στιγμή να βολεύει, αλλά δεν παύει να αποτελεί ένα επικίνδυνο ‘’οικονομικό πείραμα’’ που κάποιοι την παρομοιάζουν σαν ένα τρένο που κατευθύ- νεται προς τον γκρεμό.

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Νίκου Β. Δόικου: Η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου

       Καστοριά,  20/10/2014
      του Νίκου Δόικου, Αρχιτέκτονα-Πολεοδόμου
         e-mail: rudoikos@gmail.com - sitewww.nikosdoikos.com

    Δεκάδες μελέτες για την Λίμνη της Καστοριάς. Άπειρες διακρίσεις. Τίτλοι βαρύ-γδουποι. Χάσαμε τον λογαριασμό από το πλήθος των επαγγελματιών «σωτήρων» που σχεδιάζουν την σωτηρία της, εδώ και μερικές δεκαετίες.
   Υπάρχουν κύκλοι που απεχθάνονται την υλοποίηση έργων, πολύ απλά, γιατί τελειώνει ο «χορός» των περιοδειών, των μελετών, των διασκέψεων.
      Τα αποτελέσματα βέβαια αυτής της μελετητικής πολυπραγμοσύνης συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την όσφρηση και την αισθητική μας. Μήπως και την υγεία μας; Σίγουρα την υγεία της λίμνης.
      Καιρός για ΕΡΓΑ  λοιπόν στην Ορεστιάδα και είμαι βέβαιος πως η νέα δημοτική αρχή συμμερίζεται τούτο το συλλογικό αίτημα και την συλλογική αγωνία των δημοτών της.


Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Έναρξη μαθημάτων Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Α' Κύκλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014


        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
      Η Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς «ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ», έχει τη χαρά και τη τιμή να παρουσιάσει στο φιλόμουσο κοινό της Καστοριάς, ένα νέο και πρωτοποριακό μορφωτικό τμήμα, το οποίο για πρώτη φορά θα λειτουργήσει στον τόπο μας φιλοδοξώντας η παρουσία του να καθιερωθεί και να παραμείνει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πρόκειται για το πρότυπο Εργαστήριο εκμάθησης αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, υπό την ευγενή διδασκαλία της επιστημονικής συνε- ργάτιδάς μας κας Χαράς Ανδρεάδη, το οποίο θα λειτουργήσει ουσιαστικά σε τρεις κύκλους σπουδών, εκ των οποίων κάθε κύκλος θα έχει και διαφορετική θεματολογία.

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Χαράλαμπου Καραταγλίδη: Χαιρετισμός του Επιμελητηρίου Καστοριάς


       Καστοριά, Blackdiamond 30/03/2014
      του Χαράλαμπου Β. Καραταγλιδή, Προέδρου του Επιμελητηρίου Καστοριάς         
          e-mail: kastcham@otenet.gr  - site: www.kastoriachamber.gr


          * Χαιρετισμός αναγνωσθέν, στα εγκαίνια της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς             ''ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ'', που πραγματοποιήθηκαν στη Καστοριά, 30 Μαρτίου 2014, στον χώρο  του Black Diamond

   Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καστοριάς χαιρετίζω την αποψινή σας εκδήλωσης.
       Θέλω να εκφράσω την θερμή μου συμπαράσταση στην προσπάθεια σας σε σχέση με τους σκοπούς της ακαδη- μίας σας που είναι η  επιστημονική έρευνα, αξιοποίηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Καστοριάς, αλλά και ευρύτερά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
      Η διοίκηση του  Επιμελητήριου Καστοριάς  με θέρμη υποστηρίζει και προωθεί  τις όποιες προσπάθειες έχουν ως σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και την ανάπτυξη των γραμμάτων και του πνεύματος. Η επιχειρηματικότητα την οποία και εκπροσωπούμε είναι άρρηκτο κομμάτι και εκφραστής του

Ομιλίες στα εγκαίνια της Ακαδημίας. Καστοριά, Black Diamond 30/03/2014


Χαράλαμπου Καραταγλίδη, Χαιρετισμός του Επιμελητηρίου Καστοριάς εδώ

Ιωάννη Τσακιρίδη, Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας της Ακαδημίας εδώ

Λεωνίδα Πουλιόπουλου, Πολιτιστική χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη εδώ

Παναγιώτη Τσολάκη, Η σημασία της προστασίας των μνημείων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς εδώ


Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Ιωάννη Μ. Τσακιρίδη: Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας της Ακαδημίας

       Καστοριά, Blackdiamond 30/03/2014
      του Ιωάννη Μ. Τσακιρίδη, Μουσικολόγου του Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού
          Προέδρου της Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς «ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ»
         e-mail: kastorian@rocketmail.com - blog: http://giannis-tsakiridis.blogspot.gr

       Αγαπητοί μας συμπολίτες,
  Έχουμε σήμερα την χαρά και την τιμή να εγκαινιάσουμε στον τόπο μας ένα πνευματικό εκπαιδευτήριο, μια θύρα ενεργοποίησης και ανύψωσης της καστοριανής δημιουργίας που πολύ σύντομα φιλοδοξούμε, το έργο του να ξεπεράσει τα σύνορα της ακριτικής μας περιοχής και ως φωτοδότης φάρος, να διαδώσει τον πολιτιστικό μας πλούτο στο πανελλήνιο. Θεωρήσαμε ύψιστης σημασίας την δημιουργία μιας συλλογικότητας, η οποία να έχει ως κύριο σκοπό την ανάδειξη και διατήρηση της τοπικής μας ταυτότητας, ιστορίας και πολιτιστικής μας κληρονομίας και συγχρόνως την προαγωγή της εκπαίδευσης και επιστημονικής έρευνας, έτσι ώστε ο πνευματικός πλούτος της περιοχής μας να γίνει κτήμα μελέτης και διδασκαλίας, για τις νέες γενιές καστοριανών πολιτών.  Για αυτό τον σκοπό ιδρύσαμε την Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς ‘‘ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ’’, ένα Μη Κερδοσκοπικό Φορέα, ο οποίος φέρει τιμητικά την ονομασία ενός καστοριανού ιατροφιλόσοφου, ο οποίος από την επιστημονική κοινότητα θεωρείται ως ένας από τους πρωτεργάτης της πρώτης φάσης του νεοελληνικού διαφωτισμού.
     
         Δυο λόγια για τον Μανδακάση…

Πάνου Τσολάκη: Η σημασία της προστασίας των μνημείων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

        Καστοριά, Blackdiamond 30/03/2014
           του Δρ. Πάνου Τσολάκη, Καθηγητή Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ
           e-mail: tsol@arc.auth.gr
    
          Εργασία αναγνωσθείσα, στα εγκαίνια της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς ''ΘΩΜΑΣ 
          ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ'', που πραγματοποιήθηκαν στη Καστοριά, 30 Μαρτίου 2014, στον χώρο του Black       
          Diamond

       Είναι φανερό ότι κάθε πόλη αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό, που διαμορφώνε- ται μέσα από συνεχείς μεταπλάσεις που άλλοτε έχουν το νόημα της αργόσυρτης αναδιάρθρωσης του υπάρχοντος ιστού κι άλλοτε εκδηλώνονται βίαια, ανατρέποντας τελείως την υφιστάμενη κατάσταση, όπως συνέβη για παράδειγμα το 1917 στη Θεσσαλονίκη με τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τελείως τα 3/5 της πόλης. Η Καστοριά είναι αλήθεια ότι δεν γνώρισε μεγάλες καταστροφές κι έφτασε μέχρι τις μέρες μας ακέραιη από το μακρινό της παρελθόν διατηρώντας την ιστορική φυσιογνωμία, που διαμόρφωσε κατά τους τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας και την περίοδο του Mεσοπολέμου. Σχετικά με το θέμα αυτό ο καθ. Ν. Μουτσόπουλος ανέφερε παλαιότερα: Η Καστοριά είναι ίσως η μοναδική πολιτεία που έχει διαφυλάξει ακέραιες και ανόθευτες τις γνήσιες μεσαιωνικές της παραδόσεις σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία.

Λεωνίδα Θ. Πουλιόπουλου: Πολιτιστική χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η χορηγία ως θεσμός κοινωνικά αμφίδρομος εμπεριέχει το στοιχείο της ανταποδοτικότητας με τη μορφή της κοινωνικής ευποιίας. Η χορηγία ως μέρος της πολιτιστικής πολιτικής, ως μέσο επικοινωνίας, ως μέσο χρηματοδότησης, ως ένας αμφίδρομα κοινωνικός θεσμός, μπορεί να συμπληρώσει τα κενά που καταλείπει η παραδοσιακή χρηματοδότηση του πολιτισμού από το κράτος.

         Στην αρχαία Ελλάδα
«Χορηγός» ονομαζόταν αρχικά ο «άγων τον Χορόν» του δράματος, ο εξάρχων, ο κορυφαίος και, έπειτα, εκείνος που κατέβαλλε τη δαπάνη για την κατάρτιση Χορού και, γενικότερα, για την παράσταση δραματικού έργου.  Ο θεσμός της χορηγίας - ως μία από τις τέσσερις λειτουργίες με την εστίαση,  την τριηραρχία και την  γυμνασιαρχία εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε στην Αθήνα του Κλεισθένη και του Περικλή του 5ου αιώνα π.Χ. αποτελώντας μια από τις βασικές  παραμέτρους που λειτούργησαν ευεργετικά για τη διαμόρφωση του χαρακτηρισμού «Χρυσούς Αιών του Περικλέους».

Βιντεοσκόπηση των εγκαινίων της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς ''ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ''
Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, και ώρα 19.00 σε αίθουσα εκδηλώσεων, πραγμα- τοποιήθηκαν σε μια μεγάλη πανηγυρική εκδήλωση τα εγκαίνια ενός νέου πολιτιστικού φορέα, υπό την επωνυμία Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς ''Θωμάς Μανδακάσης''.   

Παρουσίαση της εκδήλωσης:         
Αριάδνη Κοπιδάκη, μουσικοπαιδαγωγός  

Ομιλητές:
Χαράλαμπος Καραταγλίδης, πρόεδρος επιμελητηρίου Καστοριάς     
Θέμα: Ο χαιρετισμός. Αναγνώσθηκε από την κ. Α. Κοπιδάκη               

Ιωάννης Τσακιρίδης, πρόεδρος της Ακαδημίας, μουσικολόγος ελληνικού λαϊκού πολιτισμού   
Θέμα: Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας της Ακαδημίας         

Δρ. Λεωνίδας Πουλιόπουλος, καθηγητής εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας    
Θέμα: Πολιτιστική χορηγία και κοινωνική εταιρική ευθύνη 

Δρ. Πάνος Τσολάκης, αναπληρωτής καθηγητής της ιστορίας της αρχιτεκτονικής ΑΠΘ               
Θέμα: Η σημασία της προστασίας των μνημείων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς            
Αναγνώσθηκε από την κ. Χαρά Ανδρεάδη, φιλόλογο              


Μουσική Σκηνή: 
Animus Quartet   

Γεώργιος Κανδυλίδης, βιολί           
Μάριος Δαδούδης, βιολί 
Δημοσθένης Φωτιάδης, βιόλα       
                Zoran Stepitc, βιολοντσέλο