#860202

------------------------------ ΜΑΝΔΑΚΑΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ------------------------------
Το Μανδακάσειο Ιστορικό Αρχείο της Ακαδημίας Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάσης», αποτελεί ένα πρότυπο Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τοπικής Ιστορίας της Καστοριάς, το οποίο περιλαμβάνει τεκμήρια (φωτογραφικά, έντυπα, χειρόγραφα) από την κοινωνική, πολιτική, οικονομική, επιστημονική και πολιτιστική ζωή της Καστοριάς. Το αρχείο αποτελείται από έντυπα και ψηφιακά τεκμήρια, τα οποία είτε αποκτήθηκαν από αγορές, είτε αποτελούν αντικείμενο καταγραφής και έρευνας από οικογενειακά αρχεία και άλλα ιστορικά αποθετήρια και ψηφιοθήκες.

Σκοπός του αρχείου είναι η διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού, με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμο στο αναγνωστικό και ερευνητικό κοινό, μέσω του ιστολογίου της Ακαδημίας, στο οποίο αναρτάται και δημοσιεύεται. 

Τα τεκμήρια φέρουν πάνω τους με διακριτικότητα το λογότυπο και της Ακαδημίας Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάσης» και λαμβάνουν νομικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης-Παρισίου που κυρώθηκε με τον ν. 100/975 καθώς αποτελούν έργο ψηφιοποίησης αλλά και βάση δεδομένων διαθέτοντας δικαιώματα δημιουργού αλλά και εκδότη από τη στιγμή που αυτά δημοσιεύθηκαν-αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο της Ακαδημίας.

Για οποιαδήποτε χρήση σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, δημοσίευση, ανάρτηση, οικονομική εκμετάλλευση, έκδοση, θα πρέπει να ζητηθεί άδεια από την Ακαδημία,  η οποία και δύναται να παραχωρεί το δικαίωμα για την χρήση του οπτικού υλικού, με ή χωρίς υδατογράφημα και στη μέγιστη διαθέσιμη οπτική ανάλυση.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου