#860202

ΜΟΡΦΗ - ΣΚΟΠΟΙ

   Η Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς «ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ», αποτελεί  πρότυπο Επιστημονικό Οργανισμό, μη κερδοσκοπικό και κοινωφελή κατά την έννοια του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, με νομική μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, ο οποίος ιδρύθηκε στη Καστοριά την 11η Φεβρουαρίου 2013 με την κατάθεση του Καταστατικού του στο Πρωτοδικείο Καστοριάς και αριθμό καταχώρισης 2/2013.
   Ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας της Ακαδημίας συνίσταται από καταστατικές αρχές εστιασμένες στην επιστημονική έρευνα και διατριβή για την αξιοποίηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Καστοριάς, αλλά και ευρύτερα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να συμβάλει στη κοινωνική και πολιτιστική της αναβάθμιση, στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα από δράσεις αειφόρου ανάπτυξης καθώς και ενέργειες για τη διάσωση και ανάδειξη της τοπικής και υπερτοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε από αυτοτελείς δράσεις της Ακαδημίας αλλά και σε συνεργασία με φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα που επιδιώκουν κοινούς σκοπούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου