#860202

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Μανδακάσειο Ιστορικό Αρχείο Καστοριάς: Το Ανέκδοτο έργο του καστοριανού δικηγόρου Ιωάννη Π. Μπακάλη «Καστοριά, 1000 π.Χ. - 1950 μ. Χ.), Μυθολογία, Ιστορία, Λαογραφία»

ΤΕΚΜΗΡΙΟ: #7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Χειρόγραφο ανέκδοτο έργο του καστοριανού δικηγόρου και εκδότη της εφημερίδας "Ορεστιάς" Ιωάννη Π. Μπακάλη (Καστοριά, 1902-1956). Πραγματεύεται θέματα ιστορικά και λαογραφικά της Καστοριάς. Αποτελείται από 228 σελίδες, επικολλημένες από οπισθόφυλλα τηλεγραφικών εγγράφων, με αποκόμματα δημοσιεύσεών του στην εφημερίδα "Ορεστιάς".
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: Δεκ. 1950
ΠΕΡΙΟΧΗ: Καστοριά
ΣΥΛΛΟΓΗ: Αννίτα Μπακάλη-Στέφου
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΕΡΕΥΝΑ: Ιωάννης Μ. Τσακιρίδης
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιωάννης Π. Μπακάλης
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΓΤΚ «Θωμάς Μανδακάσης», Ιωάννης Μ. Τσακιρίδης ©
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: Ιωάννης Μ. Τσακιρίδης ©
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΓΤΚ «Θωμάς Μανδακάσης», Ιωάννης Μ. Τσακιρίδης
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ: Αννίτα Μπακάλη και λοιπό απόγονοι
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: #Ιωάννης Π. Μπακάλης (1902-1956), #Καστοριανοί Λόγιοι 20ος αι., #Καστοριανοί Δικηγόροι 20ος αι, #Καστοριανοί Εκδότες 20ος αι., #Οικογένεια Μπακάλη, #Ανέκδοτα έργα καστοριανών, #Καστοριανή Βιβλιογραφία, #Καστοριανοί Λαογράφοι, #Καταγραφή-Έρευνα Ι. Τσακιρίδη


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

-1-
-2-


-3-

-4-

-5-


-6-
-7-
-8-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου